גם השנה התכנסו כל דיירי ועובדי נאות השרון בלובי כדי לציין את החג הבא עלינו לטובה!

אתם מוזמנים לעיין בצילומים מהאירוע!