ייעוץ והכוונה לקבלת מימון:

בטרם מטופל מאושפז במוסד סיעודי, עליו לעבור שתי ועדות – ועדה רפואית, שבה מסווגים את המטופל בהתאם למצבו, וועדה כלכלית, שבה נקבעים תנאי המימון לאישפוז. על מנת לסייע בתהליך הוועדה הכלכלית, מרכז סיעודי נאות השרון יעניק לכם ייעוץ והכוונה ללא עלות על מנת שתממשו את זכויותיכם במלואן.
במידה וקשיש זקוק לאשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש, ניתן לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות, בהתאם לתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובהתאם לנהלי משרד הבריאות. משרד הבריאות מסייע במימון אשפוז של קשישים סיעודיים ותשושי נפש רק במוסדות העומדים בשני התנאים הבאים:

– המוסד הוא ברישוי משרד הבריאות ובפיקוחו
– המוסד קשור עם משרד הבריאות בהסכם מתאים ותקף

מוסד סיעודי נאות השרון עומד בתנאים אלו ומעניק כחלק מהשירות ייעוץ והכוונה להגשת הבקשה לקבלת סיוע במימון האישפוז הסיעודי ממשרד הבריאות.

אנו נעשה כמיטב יכולתינו לעזור לכם לאורך כל התהליך, הכולל בין השאר:

– פניה ראשונית ללשכת הבריאות
– הגשת מסמכים ראשוניים
– סיווג המועמד לאשפוז
– חישוב השתתפות המשפחה במימון האשפוז

לקבלת ייעוץ והכוונה לקבלת סיוע במימון, אנא מלאו את הפרטים בטופס צור קשר, ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם האפשרי!