תחרות רמי קוביות כל יום חמישי בלובי נאות השרון בהדרכת ריטה המקסימה.